Član Federalnog štaba Civilne zaštite i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović sinoć je u redovnom obraćanju predstavnika federalnih institucija naveo da ta uprava nastavlja 24-satni nadzor na 14 graničnih prijelaza BiH, gdje su nadležni federalni sanitarni inspektori.

Dosad su izrečene mjere izolacije za 26.035 osoba, znatno manji broj u odnosu na prethodnih sedam do deset dana s obzirom na naredbu Federalnog štaba civilne zaštite i potpunu implementaciju odluke Predsjedništva BiH, kojom se svi građani koji uđu u BiH upućuju u karantine u mjesta prebivališta.

Stoga je jučer, naveo je Ajdinović, ipak izrečeno 166 rješenja o izolaciji, i to za osobe koje su tačkom 6. naredbe utvrđene kao izuzeci – vozači u međunarodnom transportu, prekograničnim radnicima, osobama u prekograničnom prometu itd.

Kazao je da su u protekla 24 sata, u šatore na granicama Bosne i Hercegovine upućene 34 osobe, kao i da je u Federaciji BiH izdato dosad 805 rješenja o karantinu.

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, Ajdinović ističe najnovije podatke o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s jučerašnjim danom.

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Od 15.3.2020. godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Od donošenja Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o uvođenju obavezne mjere karantina za sve osobe koje ulaze u BiH, federalni sanitarni inspektori su u toku vršenja sanitarnih nadzora na graničnim prijelazima a na osnovu popunjenih sanitarnih upitnika, uputili 484 osoba u prekograničnom prometu putnika u šatorski prostor, gdje se, po izdavanju rješenja o karantinu od Federalnog ministarstva zdravstva, preuzimaju od nadležnih štabova civilne zaštite i prevoze do mjesta određenog za karantin.

Od početka primjene Naredbe, za preuzimanje od Operativnog centra Republičke uprave civilne zaštite RS, a u smislu postupanja i realizacije mjere karantina na području RS, upućeni su spiskovi sa podacima za 56 osoba, kao i za šest osoba s prebivalištem na području Brčko Distrikta koji su u BiH ušli na graničnim prijelazima na području FBiH.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema dosad dostupnim podacima, obuhvaćeno ukupno 3.146 osoba – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina.

Isto vrijedi i za 315 osoba, državljana BiH, s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat Republike Srpske je dostavio podatke za ukupno 339 osoba s prebivalištem u FBiH, koja su u BiH ušla preko graničnih prijelaza BiH na području RS, a Inspektorat Brčko Distrikta podatke za 27 osoba koje su ušle preko prijelaza na području Brčko Distrikta, koja se rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva upućuju u karantine prema mjestu prebivališta u FBiH.

Danas ističu mjere iz 209 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 20.842 osobe istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Osobama kojima je izrečeno rješenje o izolaciji, ono prestaje važiti istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Ukoliko su se te osobe pridržavale izrečenih mjera te se svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH, kojom je određeno utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata.

Do ovog trenutka izvršeno je pet inspekcijskih nadzora i jedan kontrolni nadzor. Utvrđeno je sedam rekršaja, što podrazumijeva podnošenje prekršajnih naloga ‘teških’ 16.200 KM, ističe Ajdinović. Kod jednog subjekta nadzora uočene su nepravilnosti u načinu formiranja cijena, odnosno kršenje Odluke Vlade FBiH.

U periodu od 15.3. do 19.4.2020. godine su izvršena 243 inspekcijskih nadzora te 180 kontrolnih nadzora na benzinskim pumpama, apotekama i drugim prodajnim objektima. Utvrđena su ukupno 269 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje toliko prekršajnih naloga u iznosu od 433.150 KM. Kod 180 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene, saopćio je direktor Anis Ajdinović.

FENA

A.Osmičić