U skladu s odlukom o obaveznoj izolaciji svih građana koji ulaze u BiH u trajanju od 14 dana, od 6 sati jutros, federalni inspektori raspoređeni su na ukupno 15 graničnih prijelaza u Federaciji BiH (granični prijelazi Bijača, Orašje, Izačić, Kamensko, Gorica, Aerodrom Sarajevo, te na devet dodatnih prijelaza: GP Doljani, GP Velika Kladuša, GP Gabela Polje, GP Bosansko Grahovo/Strmica, GP Osoje, GP Čepikuće, GP Neum 1, GP Neum 2 i GP Ivanica), gdje će se neprekidno, u toku 24 sata u tri smjene vršiti kontrole putnika i roba i izricati mjere zabrane/izolacije prema uputstvima nadležnih državnih i federalnih organa.

Prema pojašnjenju Ministarstva civilnih poslova BiH, Odlukom se izuzimaju profesionalni vozači kamiona, domaći i strani, čiji će status biti definisan prema posebnom protokolu.

Dvadesetčetverosatni rad federalnih sanitarnih inspektora već nekoliko dana organizovan je na graničnim prijelazima Bijača, Orašje, Izačić, Kamensko, Gorica, Aerodrom Sarajevo i Aerodrom Tuzla.

U okviru sanitarne kontrole, svi putnici koji ulaze u BiH/FBiH dužni su popuniti sanitarni upitnik i dati tačne i vjerodostojne informacije o zemlji iz koje dolaze, te trenutnom zdravstvenom stanju. Davanje lažnih podataka predstavlja krivično djelo propisano članom 348. Krivičnog zakona FBiH, a za isto je propisana kazna je do 3 godine zatvora.

Apelujemo na putnike/osoba kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izrečene mjere ograničenog kretanja/izolacije u periodu od 14 dana, da se striktno pridržavaju izrečenih mjera i upozoravamo da je kršenje propisanih mjera kažnjivo u skladu s članom 225. Krivičnog zakona FBiH. Propisana kazna za nepostupanje po propisima ili naredbama nadležnih organa je do 1 godine zatvora.

Zaključno s danom 15.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori su izdali ukupno 2.498 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji putnika/osoba na period od 14 dana.

Federalna uprava za inspekcijske poslove svakodnevno kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i upravama policije dostavlja spiskove – tabelarne preglede osoba kojima su izdata rješenja od strane federalnih sanitarnih inspektora. Tabele sadrže imena i prezimena, adrese i kontakt telefone osoba/putnika i datum izdavanja rješenja, na osnovu kojih će policijski organi u FBiH poduzimati mjere iz svoje nadležnosti u vezi s poštivanjem naredbi iz donesenog rješenja nad putnicima/osobama ne poštuju mjere ograničenog kretanja/izolacije u periodu od 14 dana, saopćeno je iz ove uprave.

Izvor: RTV Slon