Federalna vlada je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 14. jula 2020., o čemu će obavijestiti i Parlament FBiH. 

Federacija BiH je na aukciji ponudila 50.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici (ukupno 50.000.000 KM), s rokom dospijeća od šest godina. Od 36 pristiglih, prihvaćene su 23 ponude za kupovinu i prodano je svih 50.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 50.000.000 KM. 

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 100,9358 uz kamatnu stopu 0,79 posto, a najniža 97,4189 uz kamatnu stopu 1,4 posto. Obveznice su predate po prosječnoj ponderiranoj prihvaćenoj cijeni od 99,9302, odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 1,963 posto na godišnjoj razini. 

Bankarski sektor kupio je 92 posto, a osiguravajuće kompanije osam posto obveznica, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.