”Opredjeljenje Vlade TK je da eksterne mature u osnovnim i srednjim školama za školsku 2019./2020. godinu neće biti,” rekla je na današnjoj press konferenciji Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke TK.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Razlozi za dopune zakona sadržani su u potrebi stvaranja odgovarajuće pravne podloge za uređivanje segmenata ostvarenja godišnjeg fonda nastavnih časova planiranih nastavnim planom i programom, maturskih i završnih ispita, odnosno eksterne mature, te eventualnog odgađanja, neodržavanja ili drugačije organizacije istih, uslijed proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili proglašenog vanrednog stanja. Shodno dopunama zakona, predviđeno je da ukoliko je za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili za vrijeme proglašenog vanrednog stanja, tokom nastavne godine došlo do prekida redovnog rada i funkcionisanja škole, ministar može donijeti odluku o odgađanju, neodržavanju ili drugačijoj organizaciji eksterne mature.

A Vlada TK i ministrica Brašnjić su donijeli odluku – eksterne mature neće biti.(RTVSlon)

A.Osmičić