U srijedu i četvrtak EUFOR je svoju seriju preventivnih testiranja na COVID-19 proširio tako da je u njih uključio i svoje elemente koji su raspoređeni širom BiH. Ova testiranja predstavljaju isključivo preventivnu mjeru kojom se provjerava zdravstveno stanje raspoređenih elemenata EUFOR-a i time eliminira bilo kakva opasnost po lokalne zajednice. Nema naznaka da je bilo ko od osoblja raspoređenog širom BiH do sada imao bilo kakve simptome.

Medicinski timovi iz Austrije provodili su testiranja u objektima EUFOR-a na lokacijama među kojima su Banja Luka, Tuzla i Novo Sarajevo. Timovi su do lokacija raspoređivanja dolazili kopnenim i zračnim putem.

Lokalno stanovništvo moglo je primijetiti osoblje koje nosi ličnu zaštitnu opremu za cijelo tijelo, ali to nije nikakav razlog za strah. Prema standardnom protokolu za zdravstvene radnike ovakva oprema nosi se kod izvođenja ove vrste procedure. Prilikom izvođenja testova ne javlja se nikakva opasnost po lokalne zajednice.

Ovo predstavlja sljedeći logičan korak u EUFOR-ovoj seriji provođenja testova, da se dužna pažnja EUFOR-a posveti i raspoređenom osoblju i zajednicama u kojima ono služi. Tokom prethodnih testiranja težište je bilo na glavnini osoblja EUFOR-a koje je smješteno u bazi Butmir u Sarajevu.

RTVSlon

A.Osmičić