Ured Evropske unije u BiH pozvao je sve nivoe vlasti da se hitno suoče s izazovom koji za BiH predstavlja protok migranata.

Svi nivoi vlasti moraju pojačati svoje napore i preuzeti odgovornost – navodi se u izjavi Delegacije EU u BiH i Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH.

Evropska unija osuđuje prisilni transfer stotina migranata u improvizirano sklonište Vučjak koji provodi policija Unsko-sanskog kantona.Pozivamo vlasti u Bihaću i Unsko-sanskom kantonu da odmah prestanu s prisilnim transferom migranata u Vučjak. U našim razgovorima sa svim relevantnim vlastima jasno smo rekli da sklonište Vučjak mora biti zatvoreno. Ne samo da je to nesigurna nego je i nedostojna lokacija – poručeno je iz EU.

Vlasti Grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona do sada su ovaj problem nosile na svojim leđima, ali ne smiju biti ostavljeni sami, posebno imajući u vidu da dolazi zima. Vlasti BiH, ističu iz EU, ne smiju ugroziti ljudske živote.

Prioritet je proširiti postojeće objekte kako bi bili osigurani uvjeti dostojni za život. Osim toga, vlasti BiH odmah trebaju identificirati odgovarajuće alternativne objekte, navodi se u izjavi Delegacije EU u BiH i Ureda specijalnog predstavnika.

Evropska unija, ističu, spremna je pružiti značajnu pomoć za unapređenje tih lokacija. Naime, EU je od 2018. godine osigurala 34 miliona eura.

Ova podrška uključuje osiguravanje skloništa, hrane, vode, sanitarija, odjeće, psiho-socijalne pomoći te pristupa obrazovanju i zdravstvenim uslugama u pet prijemnih centara.

Sredstvima EU također se jača kapacitet za upravljanje migracijama kroz osiguravanje neophodne opreme i pomoći policiji Unsko-sanskog kantona, Službi za poslove sa strancima, Graničnoj policiji BiH i Sektoru za azil. EU pomaže vlastima Bosne i Hercegovine i s dobrovoljnim povratkom migranata u zemlje njihovog porijekla.EU će nastaviti pružati podršku za unapređivanje kapaciteta vlasti u BiH kako bi se suočile s izazovima migracija, ali također očekujemo od svih vlasti u zemlji da zajedno i u dobroj namjeri rade na iznalaženju načina za podjelu odgovornosti – poručeno je iz Ureda EU u BiH.

Izvor: avaz.ba