Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog dopune I Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcijskog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu između Evropske unije (EU), koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, sa Osnovama za njegovo zaključivanje.

Evropska unija ovom dopunom želi osigurati sredstva kako bi se podržao ekonomski oporavak BiH nakon COVID – 19, uvođenjem dvije nove akcije, i to „EU4 mala i srednja poduzeća“ s budžetom 14 miliona eura i „EU4Trade“ s budžetom četiri miliona eura. Ova sredstva preusmjerena su iz  akcija „EU4Energy“ i „EU4Transport“.

Istovremeno, ukupna vrijednost godišnjeg akcionog programa za BiH ostaje ista i iznosi 85.490.154 eura, kao i ukupan doprinos EU u iznosu 81.898.200 eura.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog ove dopune Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen direktor Direkcije za evropske integracije.