JP Elektroprivreda BiH upozorava stanovništvo na pojavu osoba koje se, koristeći uniforme kompanije, lažno predstavljaju kao inkasanti JP Elektroprivreda BiH, te na temelju toga na terenu vrše naplatu računa za električnu energiju, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.

JP Elektroprivreda BiH ograđuje se od ovakvih i sličnih pokušaja pojedinaca koji zloupotrebljavajući aktuelnu situaciju, prevarama nastoje doći do novca.
Plaćanje računa za električnu energiju vrši se jedino i isključivo na naplatnim mjestima JP Elektroprivreda BiH, šalterima BH Pošte bez plaćanja provizije, putem elektronskog bankarstva i na šalterima poslovnih banaka.

“Upozoravamo kupce da ne vrše nikakva plaćanja u slučaju obraćanja od strane lažnih inkasanata koji nemaju ovlaštenja JP Elektroprivreda BiH i da o tome odmah obavijeste policiju. Ovakve slučajeve kupci mogu prijaviti i telefonskim pozivom na besplatne info linije ili na kontakt adrese (mail adrese) JP Elektroprivreda BiH,”, istakli su iz EP BiH.

Kanton                                                                                           
Srednjebosanski kanton                   

080 020 130                                             info.edze@epbih.ba
Bosansko-podrinjski kanton             

080 020 131                                             Info.edsa@epbih.ba
Zeničko-dobojski kanton                 

 080 020 132                                             info.edze@epbih.ba
Kanton Sarajevo                               

080 020 133                                             info.edsa@epbih.ba
Unsko-sanski kanton                       

080 020 134                                             info.edbi@epbih.ba
Tuzlanski kanton                               

080 020 135                                             info.edtz@epbih.ba
Hercegovačko-neretvanski kanton   

080 020 136                                             info.edmo@epbih.ba

A.Osmičić