U prostorijama Dramar centra Tuzla u okviru kampanje „Čuješ, vidiš, znaš – Reaguj!“ pozovi 122, u petak i subotu (12. i 13. februara 2021.godine) održane su jednodnevne edukacije za dvije grupe policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i studenata Univerziteta u Tuzli. Edukacija je priprema za realizaciju aktivnosti „od vrata do vrata“ u sklopu koje je planirano da studenti i policijski službenici u svojim lokalnim zajednicama razgovaraju sa građanima na temu nasilja u porodici, te ih informišu o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, mogućnostima zaštite žrtava kroz povećan broj predlaganja zahtjeva za zaštitne mjere, postojanju Sigurne kuće na području TK i drugih institucija koje su subjekti zaštite kada se govori o nasilju u porodici.

– Na edukaciji učestvuju policijski službenici iz svih policijskih stanica sa područja Tuzlanskog kantona i studenti koji su se prijavili kao volonteri sa dva fakulteta Univerziteta u Tuzli: Edukacijsko-rehabilitacijskog i Filozofskog fakulteta. Studenti će anketirati građe kao bi se vidjelo u kojoj mjeri su upoznati sa postojanjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici sa zaštitim mjerama? Da li bi oni prijavili svog komšiju ukoliko primijete da se nasilje dešava u toj porodici ili nekoga iz familije za koga znaju da je prisutno nasilje u porodici? Jako je važno da građani razumiju da nasilje u porodici nije privatni problem već društveni i da svojim pozivom mogu spriječiti da se to nasilje ponavlja i u budućnosti, mogu spriječiti da žrtva i dalje pati sama u tišini, a najveće žrtve naravno jesu djeca. Kroz razgovor sa građanima na jednoj strani ćemo spoznati na koji način oni razmišljaju, da li se nose sa predrasudama, kakvi su njihovi stavovi i uvjerenja? Sa druge strane procijenit ćemo situaciju na području našeg kantonu, uporediti podatke koliko se na godišnjem nivou nasilje prijavljuje, a na kraju ćemo vidjeti  da li je i kakve rezultate polučila naša kampanja – istakla je Aida Mustačević Cipurković, koordinatorica projekta u Vive Žene.

Prema riječima Aide Mustačević – Cipurković, građani će dobiti i brošure koje će sadržavati osnovne informacije o nasilju u porodici, važnosti prevencije kao i kome se sve mogu obratiti na području Tuzlanskog kantona kada je riječ o ovom problemu.

Pomenuta kampanja stavlja u fokus policijskog službenika jer su oni ti koji prvi izlaze na lice mjesta i na ovaj način želi se ukazati na značaj postupanja policijskih službenika prilikom prijave krivičnog djela nasilja u porodici.

– Očekujem da ćemo kroz ovu aktivnost podići svijest kod građana o sprječavanju nasilja u porodici, a prije svega da to bude blagovremena prijava prema institucijama ili udruženjima koji se bave tim problemom, odnosno prema policijskim upravama – rekao Nedžad Osmić, policijski službenik PS Gradačac i jedan od učesnika edukacije i aktivnosti „od vrata do vrata“.

Učesnici edukacije dobili su osnovna znanja iz komunikacije i nasilja u porodici koja će primijeniti prilikom komunikacije sa građanima. Milka Gojković, studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta UNTZ sa odsjeka poremećaj u ponašanju ističe da je jako važno da kada se problem nasilja u porodici uoči, da se i djeluje: – Nadam se da ćemo kroz ovu aktivnost uspjeti da podignemo svijest kod građana koja nažalost i nije baš raširena obzirom da većina ljudi sklanja glavu od ovog problema, ali vjerujemo da ćemo to uspjeti kroz ovaj projekat – dodala je Milka Gojković.

Pomenute aktivnosti realizuju se u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mjenjanje stavova“ kojeg finansira Europska unija, a provodi UN Women. U sklopu pomenutog projekta U.G. Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK provode projekat „Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona.“ Osnovni zadatak projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.