Pripremni radovi za izgradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla su u poodmakloj fazi. Ukoliko se ne dese neke nepredviđene radnje polovinom ove godine počet će teći rok od 56 mjeseci za njegovu izgradnju.Sve prethodne dozvole i saglasnosti za gradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla koje daju državni organi Federacije BiH su još uvijek važeći. Kako radovi budu tekli fazno, tako će se pribavljati i odobrenja za daljnje građenje, kaže direktor Termoelektrane Tuzla, Izet Džananović.Početkom marta bi trebali biti stvoreni uslovi za ulazak izvođača radova kako bi obavili istraživačke radove terena na kojem će se graditi Blok7. Tu se prije svega misli na geološke i geomehaničke karakteristike tla.Kada je u pitanju odlaganje šljake direktor Džananović navodi da bi u ovom slučaju trebalo primijeniti prakse naprednih zemalja, koje su davno riješile taj problem. prije svega iskorištavanjem u građevinarstvu i cementnoj industriji,te za sanaciju prostora koji su devastirani ili im se promijenila geografska struktura eksploatacijom mineralnih sirovina, uglja ili bilo kojih drugih ruda.Iako su to pozitivne prakse koje primjenjuju svi, pogledi na tu problematiku kod nas su sasvim drugačiji, navodi direktor Džananović. Također, podsjeća da su produkti Termoelektrane Tuzla potpuno bezopasni po okolinu.”Ukoliko želimo proizvoditi električnu i toplinsku energiju i sačuvati rudarski sektor, onda moramo vjerovati struci koja najbolje zna o svemu rečenom i tražiti najbolja rješenja”- kaže direktor Džananović.

Izvor: RTV TK