Brojne zemlje suočavaju se sa ozbiljnim demografskim gubitkom, sa niskom stopom rođenja i nepovoljnim imigracijskim tokovima, što dovodi do starenja i smanjenog broja stanovnika, a BiH se nalazi pri samom vrhu zemalja koje polako izumiru.

“Biznis insider”napravio je listu 20 zemalja koje najbrže gube broj stanovnika, a na šestom mjestu nalazi se BiH. 

Na neslavnoj listi nalaze se i brojne zemlje sa Balkana, ali nije samo istočna Evropa ona kojoj prijeti pad broja stanovništva. U prvih dvadeset našao se i Japan, u kojem mladi ljudi sve manje žele imati djecu. 

Lista zemalja za koje se pretpostavlja da će u budućnosti ubrzano gubiti broj stanovnika nastala je prema demografskim projekcijama UN-a, koje se baziraju na procjenama smrtnosti, broja rođenih te međunarodnim migracijama u periodu od 2020. do 2050. godine.

20. Italija 

Broj stanovnika Italije prema projekcijama za sljedećih 30 godina past e sa 60,5 miliona na 54,4 miliona, odnosno za 10,1 posto. 

19. Kuba

Broj stanovnika Kube prema projekcijama za sljedećih 30 godina past e sa 11,3 miliona na 10,2 miliona stanovnika, što je pad od 10,3 posto. 

18. Sjeverna Makedonija

Broj stanovnika Sjeverne Makedonije past će sa 2,1 milion na 1,9 miliona stanovnika, što je pad od 10,9 posto .

17. Portugal 

Broj stanovnika Portugala smanjit će se sa 10,2 miliona na 9,1 milion stanovnika, što je pad od 10,9 posto. 

16. Gruzija

Broj stanovnika Gruzije prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će s 4 miliona na 3,5 miliona stanovnika, što je pad od 11,8 posto .

15. Poljska

Broj stanovnika Poljske prema projekcijama za sljedećih 30 godina smanjit će se sa 37,8 miliona na 33,3 miliona stanovnika, što je pad od 12 posto .

14. Mađarska

Broj stanovnika Mađarske past će sa 9,7 miliouna na 8,5 miliona stanovnika, što je pad od 12,3 posto .

13. Estonija

Broj stanovnika Estonije past će sa 1,3 miliona na 1,2 miliona stanovnika, što je pad od 12,7 posto.

12. Grčka

Broj stanovnika Grčke prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će sa 10,4 miliona na 9 miliona stanovnika, što je pad od 13,4 posto .

11. Rumunija  

Broj stanovnika Rumunije prema projekcijama za sljedećih 30 godina past ćee s 19,2 miliona na 16,3 miliona stanovnika, što je pad od 15,5 posto . 

10. Albanija  

Broj stanovnika Albanije past će sa 2,9 miliona na 2,4 miliona stanovnika, što je pad od 15,8 posto. 

9. Japan  

Broj stanovnika Japana past će sa 126,5 miliona na 105,8 miliona stanovnika, što je pad od 16,3 posto . 

8. Moldavija  

Broj stanovnika Moldavije prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će sa 4 miliona na 3,4 miliona stanovnika, što je pad od 16,7 posto.

7. Hrvatska  

Broj stanovnika Hrvatske prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će sa 4,1 milion na 3,4 miliona stanovnika, što je pad od 18 posto . 

6. Bosna i Hercegovina  

Broj stanovnika BiH past će sa 3,3 miliona na 2,7 miliona stanovnika, što je pad od 18,2 posto. 

5. Srbija  

Broj stanovnika Srbije prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će s 8,7 miliona na 7,1 milion stanovnika, što je pad od 18,9 posto .

4. Ukrajina  

Broj stanovnika Ukrajine prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će s 43,7 miliona na 35,2 miliona stanovnika, što je pad od 19,5 posto.

3. Letonija 

Broj stanovnika Letonije prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će sa 1,9 miliona na 1,5 miliona stanovnika, što je pad od 21,6 posto. 

2. Litvanija  

Broj stanovnika Litvanije prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će sa 2,7 miliona na 2,1 milion stanovnika, što je pad od 22,1 posto . 

1. Bugarska  

Broj stanovnika Bugarske prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će s 6,9 miliona na 5,4 miliona stanovnika, što je pad od 22,5 posto.

Izvor: avaz.ba