U petak 26.07.19. je potpisan Ugovor o ustupanju motornog vozila između Grada Gradačac i JZU Doma zdravlja Gradačac. Ugovor se odnosi na ustupanju vrijedne donacije vozila hitne pomoći doniranog od strane Grada Dürena. Vozilo je namijenjeno za korištenje u slučajevima aktiviranja Službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć kao i za korištenje vozila iz djelatnosti JZU Dom zdravlja Gradačac.

Gradonačelnik mr. sci Edis Dervišagić je napomenuo da je ovo veoma vrijedna donacija za JZU Dom zdravlja Gradačac. u protekle dvije godine Grad Gradačac je izdvojio određena sredstva iz budžeta grada Gradačac. Tu se misli na podršku pri akreditaciji Doma zdravlja i na nabavku novog sanitetnog vozila. I ove godine predviđena su sredstva od 30.000 KM koja će biti utrošena u nabavku opreme neophodne za rad Doma zdravlja. Pored toga zajedno s UNDP-om BiH, Grad Gradačac provodi još jedan projekat koji će podržati rad Službe hitne pomoći u iznosu od 22.000 KM.

Direktorica JZU Dom zdravlja Gradačac, Alma Šakić, se zahvalila našem partnerskom gradu Durenu iz Njemačke kao i gradonačelniku Grada Gradačac na podršci u radu ove ustanove. Također je dodala da ovo vozilo veoma bitno za nesmetan rad Službe hitne medicinske pomoći.

Na parkingu ispred Službe hitne medicinske pomoći izvršena je primopredaja vozila.