JZU Dom zdravlja Gradačac objavljuje JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom na pozicije:

  • specijalista medicinske biohemije – 1 izvršilac
  • spremačica – 1 izvršilac

Prijem u radni odnos se vrši bez obavljanja probnog rada.

Detaljnije o konkursima na:

http://www.dzgradacac.com/DOCS/KD.pdf