Zgrada „Soda So“ je u cijelosti uknjižena na Tuzlanski kanton, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji o pravnom statusu zgrade „Soda So“ u Tuzli. Naime, kako se u Informaciji navodi, sredinom decembra, Kantonalnom pravobranilaštvu je dostavljeno rješenje kojim je dozvoljena uknjižba Tuzlanskog kantona, kao dvotrećinskog suvlasnika na ovom objektu. Ovim činom potvrđene su i prethodne sudske odluke , te je definitivno potvrđen stav Vlade Kantona i Kantonalnog pravobranilaštva da predmetna nekretnina predstavlja državno vlasništvo i da Solana d.d. Tuzla nije titular vlasničkih prava na njoj. Imajući u vidu Odluku Nadzornog odbora i Skupštine društva Rudnik soli d.d. Tuzla, kojima je prenesen preostala jedna trećina suvlasničkog dijela na ovoj nekretnini sa Rudnika soli na Tuzlanski kanton, može se reći da je u ovom trenutku Tuzlanski kanton u zemljišnoj knjizi upisan faktički kao vlasnik sa dijelom od 1/1 na zgradi zv. Soda So. Imajući u vidu da je zgrada „Soda So“ sada u cijelosti uknjižena na Tuzlanski kanton, stječu se uslovi da se razmotri mogućnost rekonstrukcije i adaptacije njene obnove.

Naime, imajući u vidu da Vlada Tuzlanskog kantona za zakup poslovnih prostorija za kantonalne organe uprave izdvaja znatna sredstva, rekonstrukcijom navedene zgrade, obnovila bi se imovina Kantona, a ujedno bi se ostvarile enormne uštede u Budžetu TK-a.

Imajući u vidu sve navedeno, Vlada je današnjim zaključkom zadužila Ministarstvo za prostornog uređenja i zaštite okolice i Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa da sagledaju mogućnost formiranja posebne stručne radne grupe ili angažovanja odgovarajuće stručne kuće za procjenu trenutnog stanja objekta zgrade „Soda So“ u Tuzli, te prijedloga za njenu moguću sanaciju i rekonstrukciju sa okvirnom procjenom potrebnih sredstava za tu namjenu, te o tome na odgovarajući način informišu Vladu Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo privrede je zaduženo da, putem predstavnika državnog kapitala u Skupštini i Nadzornom odboru Rudnika soli dd Tuzla, iniciraju donošenje odgovarajuće odluke o povlačenju tužbenog zahtjeva Rudnika soli dd Tuzla i obustavi postupka koji se vodi pred nadležnim sudom protiv Tuzlanskog kantona u vezi sa suvlasničkim dijelom od 1/3 nad poslovnom zgradom „Soda So“ u Tuzli. Na kraju, Vlada je zatražila od Vlade Federacije BiH i Federalnog pravobranilaštva da povuku svoj zahtjev upućen Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Tuzli za upis Federacije BiH sa pravom vlasništva u dijelu 2/3 nad poslovnom zgradom „Soda So“ u Tuzli, i odustanu od drugih postupaka u tom smislu, obzirom da je predmetna stvar već riješena u korist Tuzlanskog kantona, čime se ne mijenja karakter državnog vlasništva nad tim objektom koji već duži niz godina koristi, a i u buduće će koristiti za potrebe Vlade i organa uprave Tuzlanskog kantona.

Izvor: RTV Slon