Dok vlasti u FBiH kupuju nove automobile, oduzeta vozila propadaju na skladištima

618

Automobili koje su oduzeti sudskim rješenjima propadaju na skladištima. Razlog za to je nepostojanje zakonskog rješenja koje bi omogućilo nadležnoj agenciji upravljanje vozilima. Parlament FBiH u narednom periodu imat će priliku da se izjasni o izmjenama zakona koje je inicirala Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, a kojim bi se napokon riješio ovaj problem.Na skladištima u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine nalazi se nekoliko hiljada deponovanih automobila. Samo u Sarajevu uskladišteno je više od 500 vozila među kojima se nalaze i automobili starije generacije poput Golfa 2, ali i noviji automobili marki BMWMercedesPeugeotVolkswagenAudi i tako dalje.

Zbog nepostojanja zakonskih rješenja oduzeti automobili godinama propadaju na otvorenim skladištima. To je bio razlog zbog kojeg je Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom sama inicirala u Parlamentu Federacije BiH, odnosno preko Komisije za sigurnost Parlamenta FBiH, donošenje izmjena zakona kojim će se napokon riješiti ovaj problem u korist FBiH. 

Ovim povodom razgovarali smo s direktorom Federalne agencija za upravljanje oduzetom imovinom Kenanom Kapom koji nam je rekao da su oni privremeno upravljali s osam oduzetih motornih vozila, s tim što je u tri slučaja sud donio odluku o povratu automobila vlasnicima vozila.

“Trenutno Agencija upravlja sa ukupno pet motornih vozila čija ukupna procijena vrijednosti, prema nalazu sudskog vještaka, iznosi 144.489,23 KM. Ovih pet vozila uskladišteno je u skladištu agencije”, rekao je Kapo. 

Riječ je o automobilima marki BMW, Audi, Renault, Mercedes CLS i Polo. Odvojeno od ovih pet automobila na skladištima u kantonima u sastavu FBiH nalaze se i hiljade drugih automobila koji pristižu svakog dana. 

“Uzimajući u obzir činjenicu da motorna vozila svakim danom, bez obzira da li se koristila ili bila samo uskladištena, gube na vrijednosti, smatramo da bi bilo svrsishodno vršiti njihovu prodaju ili davati na korištenje određenim osobama”, kazao je Kapo. 

U ovom kontekstu s pravom se postavlja pitanje zbog čega vozni parkovi institucija vlasti ne bi bili obnovljeni oduzetim automobilima. Odnosno, zbog čega naprimjer predsjednik i premijer FBiH ili federalni ministri ne bi koristili ova vozila umjesto što iz džepova građana izdvajaju stotine hiljada KM za kupovinu novih. 

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelima FBiH propisuje da Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom može donijeti odluku o prodaji privremeno oduzetih pokretnih stvari ako prijeti neposredna opasnost od njihovog propadanja ili znatnog gubitka vrijednosti ili da oduzete stvari iznajmi u skladu s njihovom namjenom. 

“U konkretnom slučaju problem predstavlja postupak registracije motornih vozila osobama koje bi ih kupile ili unajmile. U tom smislu, agencija je Ministarstvu prometa i komunikacija BiH uputila prijedlog vezan za izmjenu Pravilnika o registraciji vozila u ovom domenu, međutim, nismo naišli na razumijevanje po tom pitanju te predložene izmjene nisu uvrštene u novi Pravilnik o registraciji vozila koji ubrzo treba stupiti na snagu”, rekao nam je Kapo.

Kapo dodaje da se na temelju dosadašnje primjene zakona i praktičnih iskustava Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u njenom radu, a u pogledu upravljanja predmetnom imovinom (privredna društva, nekretnine, motorna vozila, dionice, gotov novac i slično) ukazala potreba za izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelima FBiH, a sve iz razloga efikasnijeg postupanja s oduzetom imovinom i očuvanja njene vrijednosti, odnosno najbolje iskoristivosti njene namjene. 

“Predloženim izmjenama ovog zakona planira se proširivanje nadležnosti Agencije na područje upravljanja oduzetim predmetima krivičnih djela, to jeste onih predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje ili onih koji su nastali počinjenjem krivičnog djela, a ne predstavljaju imovinsku korist. Ovo je praksa susjednih zemalja u ovoj oblasti, čiji zakoni propisuju da su institucije za upravljanje nezakonito stečenom imovinom ujedno nadležne i za upravljanje oduzetim predmetima krivičnih djela”, kazao je Kapo. 

Kako kaže, trenutno postupanje s oduzetim predmetima krivičnog djela predstavlja veliki problem pravosudnog sistema u našoj zemlji. Skladišta, depoi i ostave sudova, tužilaštava i MUP-ova su popunjeni predmetima krivičnih djela. 

“Veliki broj tih predmeta je godinama uskladišten pa je ovoj problematici neophodno pristupiti sistemski, što bi se uveliko moglo riješiti na način da se upravljanje trajno oduzetim predmetima povjeri agenciji. To bi u konačnici značilo da agencija takve predmete u odnosu na svaki konkretan slučaj, može prodati, pokloniti, donirati u humanitarne svrhe, dati u najam ili uništiti u slučajevima kada je uništenje obavezno, što je ujedno i pozitivna praksa zemalja u regionu”, rekao je Kapo.

Preuzeto : klix.ba