Vlada TK prihvatila je Informaciju o vođenju aktivnosti sa nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu TK, radi zaključivanja novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u Tuzlanskom kantonu. Kako se u Informaciji navodi, predstavnici Sindikata su saglasni sa tekstom novog Kolektivnog ugovora ali da se dopuni sa jednom izmjenom koja bi se odnosila na povećanje satnice sa 2,41 KM na 2,65 KM. Na takav zahtjev predstavnika sindikata, ministrica je izjavila da bi se u narednih 90 dana trebale sagledati finansijske mogućnosti, te da bi tek tada trebalo razgovarati o mogućnostima odgovora na ovaj zahtjev Sindikata. Podsjećamo, prošle godine potpisani kolektivni ugovor je važio do 1. juna ove godine, te se i primjenjivao 90 dana nakon isteka važenja odnosno do 1. septembra. U narednom periodu Vlada će formirati pregovarački tim koji će sa predstavnicima sindikata započet pregovore o novom Kolektivnom ugovoru.

“O ovome je izviješten i premijer i Vlada i ono što će Vlada u narednom periodu učiniti jeste da će biti formiran pregovarački tim, da ćemo ući u pregovore sa predstavnicima Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu o formiranju novog kolektivnog ugovora. U međuvremenu njima će se plata isplaćivati po Ugovoru koji je već istekao, ali toga će se pridržavati.”, kazala je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK.

Izvor: RTV Slon