Dana 29.03.2020. godine 457 osoba je pod zdravstvenim nadzorom. Izolaciju su je završilo 126 osoba. U periodu od 27.03.-29.03.2020. godine kućnu izolaciju je napustilo 10 osoba samoinicijativno.

Dom zdravlja, Gradačac