Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora na osnovu javnog oglasa, a najduže 90 dana, počevši od 01.01.2020. godine.

Vlada je također, razriješila dužnosti predsjednika privremeno imenovanog Upravnog odbora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u Tuzli i privremeno imenovala predsjednika Upravnog odbora ove javne ustanove.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla za razrješenje članova Uprave privrednog društva, te dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla za imenovanje vršioca dužnosti članova uprave Privrednog društva na period najduže do šest mjeseci.
Data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave, kao i prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci, počev od stupanja na snagu odluke o imenovanju vršilaca dužnosti.

Također Vlada je danas donijela i Zaključak kojim se zadužuju nadzorni/upravni odbori i uprave Rudnika soli d.d. Tuzla, Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla i Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o, da do daljnjeg, u provođenju djelatnosti privrednog društva, odnosno ustanove, u smislu svih investicionih ulaganja, zapošljavanja novih radnika i drugih bitnih aktivnosti u radu i poslovanju privrednog društva, odnosno ustanove, prije donošenja bilo kakvih odluka i drugih akata neophodnih za provođenje tih aktivnosti, moraju pribaviti mišljenje resornih ministarstava Tuzlanskog kantona, kao predstavnika većinskog državnog kapitala u tim privrednim društvima, odnosno osnivača navedene javne ustanove.