Danas je održana 3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac.

11. marta 2021 godine Stručnoj službi Gradskog vijeća dostavljena je obavijest o izjavi vijećnika Miralema Kamberovića i Enisa Ibrahimovića o formiranju Kluba samostalnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Gradačac.

Od Centralne izborne komisije jučer je dostavljena Odluka o prestanku mandata vijećniku Hasanu Topčagiću (PDA) zbog podnesene ostavke i dodjeli mandata Nihadu Sušiću, sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta Pokret demokratske akcije (PDA).

Predviđeni dnevni red je dopunjen sa još 4 tačke dnevnog reda što je ukupno 31 tačka dnevnog reda.

Nakon što je usvojen izvod iz zapisnika sa 1. i 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Gradačac, usvojen je prijedlog i izvršenje budžeta za 2021. godinu. Treća tačka dnevnog reda koja je naknadno uvrštena se odnosila na sklapanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu, koja je također usvojena sa 19 glasova za i 11 suzdržanih.

Po prijedlogu Merseda Šaldića, predsjednika kluba SDP-a, nakon tri obrađene tačke dnevnog reda, vijećnici su izglasali prekid sjednice.