Za danas je najavljen hitan sastanak predstavnika Vlade TK, Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i Komore magistara farmacije TK na kojem bi trebalo biti razgovora o radikalnom podezu na koji su se predstavnici ove Komore odlučili, a to je stopiranje izdavanja lijekova na recept koji se nalaze na esencijanoj listi ijekova u TK. Naime, 1.januara, na apotekama širom kantona osvanula je obavijest u kojoj stoji: ”U ovoj apoteci se od 01.01.2020. godine ne mogu izdati lijekovi sa esencijalne liste lijekova, iz razloga što sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK nije potpisan ugovor za 2020. godinu”.

Posljednjeg dana 2019. godine Vlada TK oglasila se saopćenjem u kojem tvrdi, da s obzirom na to da nije donesen Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu nije moguće izaći u susret njihovim zahtjevima. Prema zakonskim odredbama, u periodu “privremenog finansiranja” nije moguće vršiti povećanje finansiranja bilo koje zdravstvene usluge ili programa zdravstvene zaštite u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.

Izvor: RTV Slon