Dan ružičastih majica, Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja, obilježava se 26.02.2020. godine u 20 bh. gradova diskusijom djece i mladih na temu vršnjačkog nasilja i potom sadnjom drveta prijateljstva. U saradnji sa pokretom mladih “Vrijedni Pažnje”, World Vision BiH potiče djecu i mlade da jedni sa drugima otvoreno razgovaraju o veoma prisutnom problem nasilja među vršnjacima.

Dan ružicastih majica je prilika da se mladima, odgovornim odraslim osobama i društvu u cjelini, skrene pažnja na problem, uzroke i implikacije vršnjačkog nasilja u našim školama gdje se, prema posljednjoj Međunarodnoj studiji o samoprijavljenom prestupništvu u BiH, nasilje najčešće i događa.

“Dan ružičastih majica” bit će obilježen u školama širom BiH.