DANAS JE SVJETSKI DAN ROMA

849


Romi su najbrojnija od 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Prema popisu stanovništva u BiH iz 1991. godine samo se oko 8.000 stanovnika izjasnilo kao Romi. Međutim, svi izvještaji sa terena danas pokazuju da postoji mnogo veći broj Roma u našoj zemlji. Specijalni izvještaj o položaju Roma u BiH koji je pripremila Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, uz podršku OSCE-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine pokazao je da na teritoriji BiH živi oko 50.000 Roma. 

U mnogim zemljama danas se obilježava Svjetski dan Roma, koji se obilježava u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12 aprila 1971. godine u Londonu.

Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava je u donjem dijelu zelene boje koja simbolizira zemlju, a u gornjem dijelu je plave boje koja simbolizira nebo. Crveni točak, koji se nalazi u sredini zastave, predstavlja putovanja i migracije Roma.

Jedan od ključnih izazova za smanjenje isključenosti i povećanje sigurnosti Roma jest mijenjanje svijesti onih na vlasti i cjelokupne svijesti građana da prestanu doživljavati Rome kao pasivnu i problematičnu populaciju. Mnogi Romi u BiH rade i obrazuju se. 

B1TV/ Izvor: diskriminacija.ba