Svjetski dan Crvenog krsta obilježava se 8. maja, na dan kada je rođen Anri Dinan, osnivač jednog od najmasovnijih i najstarijih humanitarnih pokreta. Porijeklom iz bogate ženevske porodice, nakon studija, Dinan se posvetio bankarskom pozivu. Krenuvši da sklopi posao sa Napoleonom III, slučajno se obreo usred bitke kod grada Solferino. Hiljade vojnika koji su se međusobno ubijali i sakatili, i užasna ljudska patnja ranjenika koju je tamo vidio, preobrazila ga je i promijenila tok njegovog života.

Ne samo da je istog trenutka promijenio svoje planove i počeo da motiviše i organizuje ljude iz okolnih mjesta da pruže pomoć ranjenima koji su bespomoćno ječali, nego je došao do ideje da sve zemlje na svijetu treba da formiraju organizacije koje će služiti za pomoć bolesnim i ranjenima u sukobima – bez obzira kojoj strani pripadaju.

I sam se potpuno predao stvaranju međunarodne organizacije koja bi za cilj imala ublažavanje patnje i pružanje pomoći svima kojima je to potrebno. Zapustivši posao zbog ideje kojoj se posvetio, bankrotirao je i završio u krajnjoj bjedi, zaboravljen u jednom sirotinjskom domu. Ipak, ideja koju je podario svijetu imala je drugačiju sudbinu – pokret Crvenog krsta nastavio je da se razvija i postao je prihvaćen doslovno od cijelog svijeta.

Milioni zaposlenih i volontera Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca širom svijeta obuhvate više od 160 miliona ljudi svake godine raznolikim i inovativnim spektrom usluga. Nedjelja Crvenog krsta traje do 15. maja.