Crveni križ Federacije BiH povodom Svjetskog dana prve pomoći (12.09.) organizira Vježbu Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH sa partnerima iz sistema zaštite i spašavanja, u Gradačcu.

Otvaranje vježbe je u 09 sati ispred osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” u Gradačcu.

Prva vježba počinje u 10:00 sati u osnovnoj školi “Ivan Goran Kovačić” gdje će se raditi na evakuaciji i zbrinjavanju povrijeđenih učenika škole, uslijed razornog zemljotresa, te gašenju zapaljenog automobila. Poštovani građani , povodom vježbe oglasiti će se sirene, te vas iz tog razloga obavještavamo.

Druga vježba će biti održana na jezeru Vidara u Gradačacu, u 12 sati, gdje će se raditi na evakuaciji vodenim putem i zbrinjavanju stanovništva, kao i pružanju prve pomoći utopljenim osobama.

Prije vježbi planirana je smotra timova i partnera iz sistema zaštite i spašavanja na glavnom trgu u Gradačcu.

U Vježbi osim Crvenog križa učestvuju Civilna zaštita grada Gradačac, Dom zdravlja, Policijska stanica i Vatrogasna jedinica grada Gradačac kao i ronilački klub iz Gradačca „Vidara“.

Simulaciono-pokaznom vježbom Crveni križ, Civilna zaštita i ostali partneri u sistemu zaštite i spašavanja pokazat će pripravnost i spremnost svojih timova da odgovore na neku od prirodnih i drugih nesreća.

CK Gradačac