Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi u upozorenju građanima na FB profilu:

Vjerujte činjenicama a ne glasinama.
ČINJENICA: Koronavirus NIJE u zraku.

Koronavirus prenosi se preko kapljica koje se stvore kada zaražena osoba govori, kiše ili kašlje. Nastale kapljice su preteške da bi lebdjele u zraku te one ubrzo padaju na pod.

Zaraza je moguća ako ste bili u neposrednoj blizini osobe koja je zaražena sa COVID-19 kada je kašljala ili kihala, a vi ste u tom momentu udahnuli virus ili ako ste dodirnuli kontaminiranu površinu. Iz tog razloga se predlaže da držite rastojanje od 1m i da ne dirate oči, nos, usta neopranim rukama.

“Pomozite da zaustavimo netačne informacije o COVID-19”, apeluju iz SZO.

REDOVNO I TEMELJITI PERITE RUKE I NEMOJTE DIRATI NOS, USTA I OČI.

A.O.,B1TV