Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je urgenciju Koordinacionom tijelu BiH za zaštitu i spašavanje za dostavu preporuka u provođenju izbornih aktivnosti, a sve u skladu sa članom 17. stav (1) tačka c) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz CIK-a.”Uzimajući u obzir činjenicu da je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH najavio sjednicu u maju, nije izvjesno da će biti usvojene dopune Izbornog zakona BiH koje je inicirala CIK BiH. Važeće zakonske norme obavezuju CIK BiH da najkasnije do 7. maja godine donese Odluku o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora 2020. godine koji bi trebali biti održani 04.10.2020. godine. Odmah nakon stupanja na snagu odluke počinju teći zakonski rokovi za provedbu izbornih aktivnosti”, naveli su iz CIK-a.

Kako navode, imajući u vidu epidemiološku situaciju u BiH izazvanu korona virusom COVID-19 i činjenicu da je na snazi niz restriktivnih mjera izdanih od nadležnih institucija zaduženih za zdravlje i sigurnost građana, a da CIK BiH mora pokrenuti aktivnosti koje su ili u suprotnosti sa određenim mjerama ili naložene mjere znatno otežavaju provedbu istih, neophodno je da CIK BiH dobije preporuke za postupanje u provođenju izbornih aktivnosti od strane Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje, a sve u cilju koordinacije svih aktivnosti sa nadležnim institucijama i izbjegavanja donošenja odluka i postupanja koja bi bila suprotna naloženim mjerama.

Centralna izborna komisija BiH je, dalje se navodi,detaljno informirala Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje o najznačajnijim izbornim aktivnostima koje je potrebno provesti u mjesecu maju i junu nakon raspisivanja Lokalnih izbora 2020.godine, a koje bi mogle imati određeni nivo rizika s obzirom na trenutnu situaciju.

“Podsjećamo na odredbe člana 2.1 stav (3) Izbornog zakona BiH, kojim je propisano da su svi organi vlasti na svim nivoima i dužnosnici u Bosni i Hercegovini i diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH obavezni pomagati organima nadležnim za provedbu izbora. Akti/dopisi navedeni u saopćenju su u prilogu”, saopćili su. 

Izvor: RTV TK