Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH po prebivalištu osiguranika na dan 26.10.2020. godine iznosi 521.301 i u odnosu na prethodno objavljeni podatak od 19.10.2020. godine, kada je broj zaposlenih iznosio 521.111, taj broj je veći za 190.  

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 26.10.2020. godine u odnosu na broj zaposlenih od 16.3.2020. godine (kada je broj zaposlenih bio 534.076), odnosno prije proglašenja stanja nesreće prouzrokovanog koronavirusom je manji za 12.775, a u odnosu na 05.05.2020. godine kada je od početka pandemije evidentiran najmanji broj zaposlenih od 507.607 je veći za 13.694.  

Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a). 

Stanje broja zaposlenih na dan 26.10.2020.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama:

Gradačac: tekuće stanje na dan 26.10.2020. godine 9.193 – broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika, 8.704 – broj po sjedištu poslodavca.