Iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine saopšteno je danas da je broj zaposlenih u Federaciji BiH, prema prebivalištu zaposlenika, 22. novembra 2021. godine iznosio 533.429, te je u odnosu na podatak od 15. novembra 2021. godine taj broj veći za 504. 

Informacija o broju zaposlenih na dan 22. novembra 2021. godine, prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca po kantonima i općinama. U Gradačacu je po prebivalištu osiguranika zaposleno 9.264 osobe, a po sjedištu poslodavca 8.761 osoba