Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 26. aprila 2021. iznosio je 522.257.

Stanje broja zaposlenih po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku VIDEO, objavila je Porezna uprava Federacije BiH.