Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da je 12. jula 2021. godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH, prema prebivalištu stanovnika, iznosio 526.852. Ovaj broj manji je za 126 u odnosu na podatak od 30. juna 2021. godine, kada je bio 526.978.
 
Informacija o broju zaposlenih na dan 12. jula 2021. godine, prema prebivalištu osiguranika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama, objavljena je na web stranici Porezne uprave FBiH (www.pufbih.ba), saopćeno je iz ove uprave.