U nastavku druge redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Odluku o davanju saglasnosti Javnom preduzeću „Putevi Brčko“ za pribavljanje odobrenja za građenje za glavni projekat za izgradnju parking prostora kod Gradske bolnice. Usvojen je i Nacrt zakona o dopuni Zakona o radu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojen je Glavni operativni plan odbrane od poplava Brčko distrikta BiH za 2021. godinu.


Vlada Brčko distrikta BiH razmatrala je i primila k znanju Informaciju Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju u vezi s prijedlogom Akcionog plana za realizaciju 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.


Članovi Vlade usvojili su Izvještaj Direkcije za finansije o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 30. 9. 2020. godine.
Usvojen je i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH kao i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt pravilnika o radu zaposlenika Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH.
U nastavku druge redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je i Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u Upravni odbor Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepeno usklađivanje s pravnom stečevinom Unije u sektoru sigurnosti hrane u BiH“.
Usvojen je Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana Projektno-izvedbenog tima Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa i Prijedlog odluke o imenovanju člana zajedničkog odbora za praćenje provođenja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Katar.