Vlada Brčko distrikta BiH iscrpila je jučer dnevni red 76. vanredne sjednice na kojoj je usvojila Pravilnik o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu.

Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu rekao je da je ovaj pravilnik u odnosu na prošlogodišnji izmjenjen u dijelu koji se odnosi na uvođenje podsticanja izgradnje ribnjaka ali i proizvodnje ribe.

“ Novina je i da podstičemo kapitalne investicije poljoprivredne mehanizacije kao i objekte za mljekarstvo. U ovom pravilniku nema većih finansijskih promjena u pogledu podsticanja određenih kategorija ili određene proizvodnje. Novine su napravljene kada je riječ o korištenju poljoprivrednog zemljišta u zakup koje je u vlasništvu Brčko distrikta. Prema usvojenom pravilniku svi oni koji učestvuju na licitaciji i koji budu izabrani kao najbolji ponuđači, a ne zaključe ugovor nemaju pravo na podsticaj“, rekao je Gajić.

Na vanrednom zasijedanju usvojeni su i zaključci o davanju saglasnosti na nacrte odluka o izmjeni organizacionih planova Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinacije aktivnosti na suzbijanju korupcije i Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Usvojen je i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli neraspoređene neto dobiti JP „Putevi Brčko“ DOO Brčko distrikt BiH iz 2018. godine.

Članovi Vlade Brčko distrikta održali su treći nastavak 63. redovne sjednice na kojoj su usvojeni Prijedlog odluke o kriterijumima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima Brčko distrikta BiH za period 1.1.2019. do 30.9.2019. godine kao i Prijedlog odluke o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovnim studentima.

Na osnovu odluke, dodjeljuje se 160 stipendija, kako slijedi:

– 4 stipendije studentima I godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su proglašeni učenicima generacije u školskoj 2017/2018. godini;

-10 stipendija studentima I godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su za vrijeme četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja imali prosjek ocjena 5,00, a srednju školu su završili u školskoj 2017/2018. godini;

– do 3 stipendije studentima I godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su bez oba roditelja, a srednju školu su završili u školskoj 2017/2018. godini;

– do 5 stipendija studentima s posebnim potrebama koji su prva ili viša godina studija;

– 1 stipendija studentu pripadniku nacionalne manjine koji je prva ili viša godina studija;

– 137 stipendija studentima druge i starijih godina studija. Biće dodjeljene  stipendije u visini od po 200,00 KM mjesečno, što na godišnjem nivou iznosi 2 000 KM po studentu.

Senad Osmanović, šef Odjeljenja za obrazovanje rekao je da će javni poziv za studente biti raspisan najdalje sledeće sedmice.

„ On će biti dovoljno dugo otvoren pošto znamo da slijede ljetne pauze i da fakulteti ne rade, kako bi studenti mogli izvaditi sve potrebne potvrde i aplicirati za stipendiju“, pojasnio je Osmanović.

U nastavku 63. sjednice usvojen je Nacrt zakona o poslovnim zonama Brčko distrikta BiH i Prijedlog odluke i izmjeni Odluke o ustupanju drvne mase licima u stanju socijalne potrebe, porodicama sa djecom sa posebnim potrebama, korisnicima prava stalne osnovne novčane pomoći i korisnicima prava dodatka za njegu i pomoć od drugog lica. Do konačne podjele, drvna masa će biti dodjeljivana prema spisku korisnika koji će sačiniti Odjeljenje za zadravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH–Pododjeljenje za socijalnu zaštitu–Centar za socijalni rad.

Vlada Brčko distrikta BiH održala je i 77. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojen Elaborat o opravdanosti osnivanja u Brčkom visokoškolske javne ustanove „Univerzitet za poslovni inžinjering i menadžment Banja Luka“.