Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je u nastavku 71. redovne sjednice Prijedlog odluke o odobravanju Programa samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2019. godini. Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, rekao je da je po prošlom pozivu 24 korisnika ostvarilo ovo pravo i postalo korisnik programa.

„Program je sličan onom od prošle godine s tim da je metodologija i procedura prilikom donošenja programa poboljšana. Minimalan iznos koji može ostvariti jedan korisnik je 20.000 KM, a maksimalan 25.000 KM. Ukupna sredstva izdvojena za ovu namjenu iznose 500.000 KM. Sredstva se prebacuju Zavodu za zapošljavanje koji će ujedno i raspisati javni poziv”, dodao je Gajić.

Vlada je primila k znanju i Informaciju o kontroli ispunjenosti uslova za ostvarenje olakšica po osnovu Zakona o podsticaju u privredu Brčko distrikta BiH.

„Program je sličan onom od prošle godine s tim da je metodologija i procedura prilikom donošenja programa poboljšana. Minimalan iznos koji može ostvariti jedan korisnik je 20.000 KM, a maksimalan 25.000 KM. Ukupna sredstva izdvojena za ovu namjenu iznose 500.000 KM. Sredstva se prebacuju Zavodu za zapošljavanje koji će ujedno i raspisati javni poziv”, dodao je Gajić.

Vlada je primila k znanju i Informaciju o kontroli ispunjenosti uslova za ostvarenje olakšica po osnovu Zakona o podsticaju u privredu Brčko distrikta BiH.

U nastavku 71. redovne sjednice Vlade usvojen je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za angažovanje jednog izvršioca s visokom stručnom spremom radi obavljanja posebnih poslova u Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Skopsku deklaraciju o kulturnoj saradnji između Narodne Republike Kine i država centralne i istočne Evrope, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na bilateralnu saradnju između BiH i Kraljevine Norveške te je primljena k znanju Informacija o sticanju bez naknade nekretnine u KO Sandići. Sjednica je prekinuta kod Prijedloga zaključka u vezi s projektovanjem i izgradnjom glavnog transportnog cjevovoda i pripadajućih hidrotehničkih objekata za vodosnabdijevanje grada, prigradskih naselja i gravitirajućih industrijskih zona na području Brčko distrikta BiH s izvorišta Plazulje.