Na stranicama Vlade Brčko distrikta objavljen je Registar zaposlenih u javnoj upravi Brčko distrikta.

Gradonačelink Brčko distrikta Siniša Milić juče je istakao da će nastaviti da insistira na poštovanju odluke o uspostavljanju registra.

“Odgovornost za dostavljanje podataka i njihovu tačnost je na rukovodiocima organa i institucija. Ako se podaci ne dostavljaju bez zakonskog razloga, jasno je da se krši odluka, očigledno s namjerom skrivanja određenih podataka, što je nedopustivo”, poručio je Milić.

Registre zaposlenih i imenovanih u javnoj upravi možete pogledati OVDJE.

Gradačac

Trebamo napomenuti da je u posljednjem rebalansu budžeta grada Gradačac za plaće i naknade troškova
zaposlenih u gradskoj upravi izdvojeno 3.072.859 KM. Napominjemo ovdje se radi samo o gradskoj upravi.

S obzirom da gradska uprava nije objavila registar zaposlenih, mi smo na osnovu zadnjeg usvojenog rebalansa budžeta te dostupnih informacija putem web portala grada Gradačac razvrstanih po službama kreirali grubi prikaz plata i naknade troškova, sve u cilju ravnopravnog izvještavanja građana i raspodjele njihovog novca.

GRADSKA SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I INSPEKCIJSKI NADZOR

1. Pomoćnik gradonačelnika: Duraković Šefik
2. Odsjek za opću upravu, Šef Odsjeka: Turbić Emina
3. Odsjek za inspekcijske poslove, Šef odsjeka: Hadžimuhamedović Enes
4. Ostali

U budžetu izdvojeno za plate i naknade troškova za 2020. godinu – 513.754 KM

GRADSKA SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU

1. Pomoćnik gradonačelnika: Hasanbašić Hajrudin
2. Odsjek za društvene djelatnosti i BIZ, Šef Odsjeka: Hadžimuhamedović Nermina
3. Ostali

U budžetu izdvojeno za plate i naknade troškova za 2020. godinu – 468.880 KM

GRADSKA SLUŽBA ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I KOMUNALNE POSLOVE

1. Pomoćnik gradonačelnika: Damir Kurjaković
2. Odsjek za urbanizam, Šef Odsjeka: Omeragić Emina
3. Odsjek za komunalne poslove, Šef Odsjeka: Begović Adnan
4. Odsjek za investicije, nadzor i EE, Šef Odsjeka: Šeherzada Otanović
5. Ostali

U budžetu izdvojeno za plate i naknade troškova za 2020. godinu – 433.471 KM

GRADSKA SLUŽBA ZA PRIVREDU, BUDŽET I FINANSIJE

1. Pomoćnik gradonačelnika: Iskrić Samir, po ovlaštenju gradonačelnika
2. Odsjek za privredu, Šef Odsjeka: Hećimović Suada
3. Ostali

U budžetu izdvojeno za plate i naknade troškova za 2020. godinu – 419.240 KM

GRADSKA SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

1. Pomoćnik gradonačelnika: Durmišević Ferid
2. Odsjek za geodetske poslove, Šef Odsjeka: Iskrić Enes
3. Ostali

U budžetu izdvojeno za plate i naknade troškova za 2020. godinu – 421.254 KM

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

1. Ostali (nepoznato)

U budžetu izdvojeno za plate i naknade troškova za 2020. godinu – 312.304 KM

GRADSKA SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU

1. Ostali (nepoznato)

U budžetu izdvojeno za plate i naknade troškova za 2020. godinu – 36.329 KM

GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO

1. Ostali (nepoznato)

U budžetu izdvojeno za plate i naknade troškova za 2020. godinu – 216.519 KM

STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

1. Ostali

U budžetu izdvojeno za plate i naknade troškova za 2020. godinu – 251.108 KM

UKUPNO u budžetu izdvojeno za plate i naknade troškova za 2020. godinu – 3.072.859 KM

Napominjemo, do podataka smo došli na osnovu zadnjeg izmjenjenog budžeta koji je usvojen na HITNOJ sjednici gradskog vijeća 04.08.2020. koja je bila zatvorena za javnost.
Imena uposlenika gradskih službi su preuzeta sa zvanične web stranice Grada Gradačac.

B1TV