27.12.2019. “Godina na izmaku je po mnogo čemu zadovoljavajuća. Postignuti su određeni rezulatati, a najvažnije efekte očekujemo naredne godine, jer se ove dosta radilo na zakonodavnom okviru koji bi trebao da omogući realizaciju značajnih projekata koje planiramo da radimo na prostoru distrikta Brčko”, rekao je na godišnjoj konferenciji za medije gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić sumirajući rad Vlade u 2019. godini.

Milić smatra da se je najbolji način da se dodatno unaprijedi ova lokalna sredina uspostavljanje vladavine prava.

“Ubijeđen sam da je vladavina prava jedina u mogućnosti da obezbjedi značajno kvalitetniji napredak distrikta Brčko, a to podrazumijeva, ne samo valjane propise, već i propise koji će se donositi po određenoj proceduri. Ukoliko to obezbjedimo siguran sam da je nebitno ko će se i na kojoj poziciji nalaziti u smislu zakonodavne i izvršne vlasti. Riječ je o dugotrajnom procesu i mislim da svi trebamo težiti ka tome. Druga stvar koja bi pomogla unaprijeđenju je da se lišimo onoga što nam je svima manir ovde, a to je da opšte interese smatramo sredstvom za realizaciju nekih drugih interesa. Opšti interes treba da je cilj i da mu svi težimo. Siguran sam da uz ove dvije stvari Brčko ima perspektivu i da ćemo na taj način obezbjediti da građani, ne samo ne odlaze iz Brčkog, već i da žele da žive u ovom gradu”, dodao je gradonačelnik.

Siniša Milić istakao je da je Vlada uradila mnogo na zakonodavnoj aktivnosti, ne u smislu donošenja zakona, obzirom da je to nadležnost Skupštine, već u smislu njihove pripreme.

“Pomenuću Zakon o fiskalizaciji, a samim tim i zvanični početak fiskalizacije na prostoru Brčkog. Donesen je i novi Zakon o radu, kao jedan od najvažnijih segmenata u reformskoj agendi. Novim Zakonom o budžetu mi smo se opredijelili da budžet za 2020. godinu razmatramo i usvojimo po novom zakonu, međutim najvećim dijelom budžetski kalendar je prošao, tako da će se tek naredni budžeti u pravom smislu pripremati po novim propisima. Novi zakon predviđa programsko budžetiranje i uvođenje reda kada je u pitanju prenos kapitalnog budžeta. Zajedno za Zakonom o udruženjima i fondacijama, koji je u pripremi, novi Zakon o budžetu uvešće više reda i u proces dodjele grantovskih sredstava, što je bio problem svih prethodnih Vlada”, dodao je Milić.

On je istakao kao veoma značajne Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invliditetom kao i dugo očekivani Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, koji su u pripremi.

“Zakon o poslovnim zonama se nalazi u drugom čitanju pred Skupštinom. Ono što je takođe značajno jeste da su usvojene Izmjene i dopune Zakona o obrazovanju što bi trebalo da bude najveća reforma u oblasti obrazovanja nakon uspostave distrikta, jer je predviđeno uspostavljane škola kao javnih ustanova”, dodao je Milić.

Gradonačelnik je najavio da distrikt Brčko očekuje izmjena niza propisa kao realizacija obaveza iz Memoranduma o razumijevanju sa STUDEN & CO Holding GmbH .

“Formirane su dvije radne grupe koje će raditi na analizi pravnih okvira i prijedloga novih zakonskih rješenja koji će u značajnoj mjeri skratiti procedure i otvoriti vrata bržoj i efikasnijoj realizaciji svih poslovnih inicijativa. Ova poslovna inicijativa konkretno predviđa ulaganja od oko 500 miliona maraka i zaposlenje za oko 4000 ljudi. Projekti se odnose na razne oblasti, a među prvima je projekat uspostavljanja slobodnih zona”, dodao je Milić.

Kada su u pitanju statistike, gradonačelnik je naveo podatak da u Brčkom trenutno ima 17 900 zaposlenih lica, te da je u odnosu na 2016. godinu to povećanje za 13 % i najveći broj zaposlenih od osnivanja distrikta. On je dodao da je kapitalni budžet za protekle tri godine realizovan sa 38 % što je, kako je istakao značajno budući da se uvijek javljaju problemi sa realizacijom kapitalnog budžeta. 

“Dobre rezultate u 2019. godini je imalo Odjeljenje za javne poslove koje je oko 10 800 000 KM stavilo u funkciju za realizaciju kapitalnih projekata pa su tako završeni radovi i stavljena u funkciju zgrada Policije. Ovih dana je nova zgrada dobila upotrebnu dozvolu, a pripadnici Policije su krenuli u preseljenje. Završeni su radovi na izgradnji nastavka Bulevara mira, a pri kraju je odabir izvođača za izmještanje fontane u centru grada. U fazi smo donošenja odluke o odabiru onoga ko će izvršiti procjenu dosadašnjih radova na gradskom stadionu, nakon čega slijedi izrada idejnog projekta za završetak zapadne tribine i druge neophodne radove koji će staviti u funkciju ovaj stadion. Kada je u pitanju multifunkcionalna dvorana sa zatvorenim bazenom, u januaru nas očekuje otvaranje ponuda za nagradni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja i nakon toga slijedi izrada projekta. Najveći kapitalni projekat koji je okončan u ovoj godini jeste izgradnja obilaznice, što je najvrijedniji infrastrukturni projekat koji je rasteretio saobraćaj u gradu”, rekao je Milić.

Navodeći planove za sledeću godinu on je istakao rekonstrukciju mosta Brčko-Gunja. ”Vlada i Skupština su stvorile sve neophodne preduslove, opredijeli smo 1 600 000 KM za sanaciju tog mosta, što su inicijalna sredstva za izradu dokumentacije i studija koje su neophodne da bi se utvrdile mogućnosti za rekonstrukciju”, rekao je Milić.

On je dodao da je važno istaći da je u ovoj godini riješen problem uklanjanja nesanitarne deponije u naselju Ilićka potpisivanjem ugovora sa regionalnom deponijom “Crni vrh” na četiri godine u vrijednosti od 3 000 000 KM.

“Očekuje nas i realizacija kreditnog ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj na revitalizaciji Luke Brčko. Taj projekat je takođe dugo godina bio u zastoju, a sada smo u fazi pribavljanja građevinskih dozvola. Kada je riječ o drugim projektima, u toku je regulacija korita rijeka Brka i Blizna, a završena je sanacija nasipa u Vučilovcu”, dodao je Milić.

Gradonačelnik je naglasio da su u skupštinsku proceduru upućeni zakoni čije će usvajanje omogućiti stvaranje neophodnog pravnog ambijenta za uspostavljanje jednošalterskog sistema koji će omogućiti uspostavljanje poslovnih subjekata na na jednom mjestu i po kraćoj proceduri.

“ Izmjenili smo zakone iz oblasti socijalnih davanja i dječije zaštite. Krenuli smo sa isplatom značajno uvećanog iznosa majčinskog dodatka koji je sa tri mjeseca i u mjesečnom iznosu od 160 KM, povećan na dvanaest mjeseci i na 460 KM. Doneseni su i propisi koji će omogućiti veća izdvajanja za tzv. tuđu njegu i pomoć”, dodao je Milić.

Proširenje saradnje sa UNDP-em i drugim međunarodnim orgnizacijama gradonačelnik je naglasio kao veoma značajno.

“ U fazi smo dogovora, odnosno potpisivanja memorandum o realizaciji još nekoliko projekata. Izdvojio bih izradu Strategije razvoja distrikta Brčko gdje će nam predstavnici UNDP-a biti konsultanti, a krenuli smo i u projekat utopljavanja zgrada. Prvi pilot projekat bi trebao da bude utopljavanje gradske bolnice. Sa njima ćemo raditi i na optimizaciji buđžeta kako bismo identifikovali sva mjesta na kojima je moguće napraviti uštede”, dodao je Milić

Podjetio je na tradicionalne manifestacije i aktivnosti koje su održane i tokom ove godine poput Pozorišnih susreta, Sajma privrede, Biznis foruma.

“ Od ove godine smo uspostavili novu manifestaciju u zimskom periodu “Čari zime u Brčkom”. Naša želja je bila da upotpunimo kalendar događaja i što više ljudi izvedemo na gradski trg jer je bilo dosta prigovora od strane građana da nema dovoljno sadržaja u gradu”, zaključio je Milić govoreći na godišnjoj konferenciji za medije.