Pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo posjetio je Bosansko-podrinjski kanton (BPK) gdje je razgovarao s predstavnicima vlasti i boračkih organizacija.
 
U Vladi BPK-a Goražde održan je sastanak s kantonalnom premijerkom Aidom Obućom i ministrom za boračka pitanja Edinom Aganovićem, kojem je prisustvovao i predstavnik Udruženja demobilisanih boraca BPK-a Nesib Hodo.
 
Razgovarano je o provedbi i izmjenama zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite koji se odnose na prava boraca i članova njihovih porodica, posebna prava dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, kao i na prava demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica.
 
– Na sastanku su prezentirane planirane izmjene i dopune Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koje bi se ubrzo trebale naći u parlamentarnoj proceduri. No, prije toga, a na temelju dogovora s premijerom Federacije BiH, planiran je obilazak svih kantonalnih ministarstava kako bismo zajednički sagledali sve predviđene izmjene. Konačan Prijedlog zakona trebao bi se naći u parlamentarnoj proceduri u septembru ili oktobru – kazao je Terzo.
 
Zaključeno je da je neophodno da u pripremu izmjena ovih zakona budu uključeni kantonalni ministri i direktori kantonalnih uprava za pitanja boraca, s obzirom na to da je oblast boračko-invalidske zaštite u zajedničkoj nadležnosti Federacije BiH i kantona.
 
Razgovarano je i o podršci federalnog nivoa kod projekata obilježavanja značajnih datuma, odnosno o zajedničkom sufinansiranju dugometražnog dokumentarnog filma “Zaim” o heroju i komandantu Zaimu Imamoviću, te o obilježavanju značajnih datuma važnih za BPK iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Prilikom ove posjete, s Ministarstvom za boračka pitanja BPK potpisan je Ugovor o sufinansiranju projekata za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti u 2021. godini. Dogovorena je i finansijska podrška u vidu zajedničkog finansiranja izgradnje i održavanja spomen-obilježja na području ovog kantona.
 
Pomoćnik federalnog ministra sastao se i s gradonačelnikom Goražda Ernestom Imamovićem, a razgovarano je o pitanjima koja se odnose na prava i položaj boračkih kategorija, te novinama koje donose izmjene postojećeg Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Tema razgovora bili su i zajednički projekti s Federalnim ministarstvom i mogućnosti za njihovu realizaciju na području Goražda.
 
Tokom posjete je odana počast i položeno cvijeće na šehidskom mezarju u Kolijevkama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.