Općinski sud u Tuzli, danas je donio i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj: 32 0 K 333451 18 K, kojom je optužena Vesna Švancer oglašena krivom za počinjenje krivičnog djela – Udruživanje radi činjenja krivičnih djela – iz člana 340. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u nastavku KZ FBiH), u sticaju sa produženim krivičnim djelom – Zloupotreba položaja ili ovlašćenja – iz člana 383. stav 2. i krivičnim djelom – Prevara – iz člana 294. stav 1. KZ FBiH.

Sud je Vesni Švancer za počinjena krivična djela izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, a u koju će se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 20.04.2018.godine do 13.03.2019.godine.

Švancer je osuđena na osnovu optužnice Tužilaštva Tuzlaskog kantona, u kojoj je navedeno da je na poziciji potpredsjedavajuće Zastupničkog doma Parlamenta FBiH formirala udruženje u kojem su bili njena vozačica Azra Džafić i još neke njima poznate osobe, kako bi u postupku dodjele i isplate nepovratne pomoći građanima i neprofitnim organizacijama u FBiH iz planiranih sredstava budžeta Zastupničkog doma Parlamenta FBiH uslovljavali te osobe da im vrate veći dio isplaćenih sredstava.

Na ovakav su način, a prema optužnici Tužilaštva TK, Švancer i drugi članovi udruženja u periodu od marta 2016. do aprila 2018. godine u Sarajevu, Visokom, Tuzli i Koraju, vodeći se ličnim interesima, a ne interesima službe i građana FBiH i suprotno Poslovniku Parlamenta FBiH, kontaktirali građane i neprofitne organizacije te obećavali, a Švancer i isplaćivala, nepovratnu pomoć u manjim iznosima, a većinu sredstava korisnici su vraćali Švancer ili članovima udruženja.

Izvor: RTV Slon