Dom naroda Parlamenta FBiH sinoć je jednoglasno izglasao Zakon o pravima demobilisanih boraca te je tako boračka populacija nakon devet godina konačno dobila zakon koji rješava njihova pitanja.Nakon što je Zastupnički dom Parlamenta FBiH u utorak usvojio ovaj Zakon, sada ga je potvrdio i Dom naroda te nakon objave u Službenom listu stupa na snagu i rješava brojna pitanja demobilisanih boraca.

Zakon je u Domu naroda usvojen jednoglasno, sa 41 glasom, koliko je bilo delegata u trenutku glasanja.

Ovaj Zakon reguliše 16 prava za boračku populaciju i članove njihovih porodica. Godinama je ova kategorija stanovništva tražila svoja prava, protestvovali su danima, a sada konačno imaju pravo na zdravstvenu zaštitu (značajan je broj onih koji nisu imali nikakvu zdravstvenu zaštitu jer nisu mogli biti na birou), pomoć u liječenju, prednost prilikom zapošljavanja, borački dodatak kao vrstu egzistencijalne pomoći i druga prava.

Tako će Federacija BiH za bivše borce starije od 57 godina, koji su najmanje 12 mjeseci bili u ratu, nezaposleni su i najmanje su godinu dana na birou osigurati mjesečna egzistencijalna primanja u iznosu od 5 KM po mjesecu provedenom u ratu kao pripadnik Armije RBiH ili HVO-a. Uslov je i da bivši borac koji aplicira na tu mjesečnu pomoć nema neka druga primanja koja prelaze 50 posto minimalne penzije u FBiH isplaćene u decembru 2018.

To znači da će pravo na egzistencijalnu pomoć ostvariti bivši borci koji mjesečno ni po jednom osnovu ne zarađuju više od 170 KM mjesečno.

Tako će nezaposleni bivši borci stariji od 57 godina od FBiH maksimalno moći dobiti 240 KM mjesečno i to ako su u ratu kao vojnici proveli svih 48 mjeseci. Iz Vlade FBiH poručuju da taj iznos nekada može biti i niži, u zavisnosti od utvrđivanja koeficijenta.

Vlada FBiH će na godišnjem nivou za tu namjenu planirati 50 miliona KM.

Bivši borci koji su mlađi od 57 godina svoja prava morat će tražiti na kantonalnom nivou, koji će u skladu s mogućnostima urediti uslove, način i postupak ostvarivanja prava na novčanu naknadu.

Od ostalih prava koje zakon garantuje bivšim borcima izdvajamo:

– Pravo na zdravstvenu zaštitu
– Liječenje u inozemstvu, banjsko i klimatsko liječenje
– Jednokratna novčana pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, troškove prijevoza za liječenje u drugom kantonu i besplatno liječenje PTSP-a
– Povoljniji uslovi i prioritet pri zapošljavanju 
– Pomoć u slučaju smrti
– Prijevremeno povoljnije penzionisanje 
– Duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama

Uz ova prava propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.