Ono što je karakteristično za Gradačac, je bitka za oklopni voz. U vrijeme kada su okupirani gradovi širom Bosanske Posavine dogodila se bitka i historijska pobjeda branilaca Gradačca.  Ova akcija je dovela do erupcije oduševljenja te je
povratila borbeni moral među braniteljima cijele regije, a gradačačkim borcima je donijela
značajne količine neophodnog naoružanja, municije i opreme.

U jutarnjim satima 22. oktobra 1992. godine otpočeo je jak artiljerijsko-pješadijsiki napad na više
linija odbrane, sa ciljem odvlačenja pažnje i prikrivanja stvarnih namjera agresora. 

U tom vremenu, ka Industrijskoj zoni u Gradačcu pojavljuje se oklopni voz, sastavljen od lokomotive i pet vagona koji su bili specijalno preuređeni oklopom i obloženi gumom, te opremljeni bogatim arsenalom naoružanja. Voz je imao uređeno komandno mjesto sa preko 150 agresorskih vojnika.  Cilj agresora je bio da oklopnim vozom prođe kroz liniju odbrane, prodre u Industrijsku zonu i udari sa leđa braniocima Gradačca i BiH.

Bitka za okloni voz bila je prekretnica na gradačačkom ratištu, nakon koje branioci prelaze iz oslobodilačkih u ofanzivna dejstva s ciljem vraćanja privremeno zaposjednutih teritorija. Zbog toga je 22. oktobar 1992. godine jedan od najznačajnijih historijskih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine.

Da se ne zaboravi i nikad ponovi.