Za građane BiH, ali i cijelog zapadnog Balkana, Njemačka je obećana zemlja. Interesiranje za rad i život u Njemačkoj ne opada desetljećima, ali se s vremena na vrijeme povećava, kao što je sada slučaj nakon što je Bundestag donio novi set zakona o useljenju.

Zakon bi trebao stupiti na snagu za tri i po mjeseca (1. marta), a ima za cilj olakšati dolazak kvalificirane radne snage iz zemalja koje nisu u Evropskoj uniji. Njemačkoj, izjavila je to kancelarka Angela Merkel, nedostaje skoro milion kvalificiranih radnika.

Novi njemački zakon u BiH će potaknuti stare probleme s odlascima i iseljavanjem. Svjetska banka nedavno je objavila zabrinjavajuće podatke da je našu zemlju do sada napustila skoro polovina od ukupne populacije. Indikativno je da je među onima koji su otišli 55 posto visokokvalificiranog kadra.
Kada se uzmu i odlični uvjeti koje nude pojedine zemlje u EU, a posebno Njemačka, logično je da će se dramatični trend nastaviti.

Makroekonomski analitičar Faruk Hadžić je za “Dnevni avaz” kazao da našoj zemlji prijeti pravi egzodus stanovništva te da to postaje nacionalni problem.Struka javno na to upozorava, ali država se oglušuje. BiH se odavno prazni, ostajemo bez stručne radne snage – kaže na početku Hadžić.

Ističe da je pogoršan omjer radnika u odnosu na ukupni broj radne snage na nekih 82,5 posto.

To je rezultat iseljavanja. Za pet godina BiH je ostala bez 113 hiljada radnika. Zvanični podaci Eurostata pokazuju da je u tih pet godina 155 hiljada građana BiH dobilo dozvole za boravak u zemljama EU, samo u prošloj godini oko 55 hiljada – potcrtava sagovornik Dnevnog avaza.

Ističe da je od 55 hiljada 16 hiljada otišlo upravo u Njemačku.Njemačka je zemlja u koju najviše idu naši građani, a bojim se da će se to provedbom novog zakona o useljavanju još i povećati. Lakši ulazak u Njemačku, nestabilna politička situacija u BiH i eto odgovora. Ovdje niko ne shvata kakav nas problem čeka. Nije ni dovoljno što u nekim sektorima već nedostaje radne snage – dodaje Hadžić.

Situaciju na terenu zna predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić.

Sjeveroistočna Bosna, Posavina, Sanski Most, Bihać, Drvar i zapadna Hercegovina… prazne kuće, prazna sela. Lokalne vlasti su nemoćne, odlazi ko god može, snalazi se, mladi, stari, radno sposobni, cijele porodice – kaže Zukić.

Najveća potražnja u Njemačkoj je u sektoru uslužnih djelatnosti, iza kojih slijede građevinarstvo i zdravstvo.

Najviše se traže radnici sa srednjom stručnom spremom, ali i dalje vlada velika potražnja za inžinjerima u sektoru hemije, strojarstva i građevinarstva.

Istovremeno raste i potražnja za radnicima bez kvalifikacije.

Izvor/foto:avaz.ba