Predstavnici Evropske komisije poručili su sa današnjeg sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH da je vrijeme da BiH intenzivira rad na ispunjavanju ključnih prioriteta iz Mišljenja, kao i da njihova realizacija zahtijeva jaču političku uključenost, saopćeno je iz Direkcije za evropske integracije (DEI) Vijeća ministra.

Predstavnici Evropske komisije su na sastanku Odbora, održanom putem video-konferencije, pozdravili do sada preduzete aktivnosti.

U saopćenju se navodi da su predstavnici Evropske komisije pozdravili održavanje lokalnih izbora i pripreme za njihovu realizaciju u Mostaru.

EU nastavlja podržavati BiH

Istaknuta je važnost izrade Programa integriranja BiH u EU, koja je započeta u oktobru.

Evropska komisija je pozvala BiH da što prije završi proces usvajanja Akcionog plana za reformu javne uprave u BiH, kao i usvajanje strategije za upravljanje javnim finansijama.

Predstavnici Evropske komisije istakli su da je potrebno hitno adresirati nedostatke u funkcioniranju pravosuđa, a ključni koraci koje vlasti u BiH treba da preduzmu su usvajanje zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTS), zakona o sudovima u BiH i zakona o sukobu interesa.

Pozdravljeno je usvajanje Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, a Evropska komisija je pozvala vlasti u BiH da uspostave nacionalni mehanizam za sprečavanje mučenja i zlostavljanja, kao i da usvoje zakon o Ombudsmanu za ljudska prava.

Istaknuto je da EU nastavlja podržavati BiH u upravljanju migrantskom krizom, te da i dalje nema poboljšanja u koordinaciji među nadležnim institucijama u BiH.

Evropska komisija je istakla da BiH treba da jača kapacitete u vezi sa ekonomskom politikom, te da sprovodi smjernice sa posljednjeg Ekonomsko-finansijskog dijaloga.

Pozdravljeno je imenovanje članova Vijeća za mjeriteljstvo BiH, a obaveza BiH ostaje izrada strategije za infrastrukturu kvaliteta.

Predstavnici Evropske komisije pozvali su BiH da povuče mjere za preferencijalni tretman domaćih ponuđača pri dodjeli javnih nabavki.

Među obavezama BiH ostaju usvajanje zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije, zakona o elektronskim komunikacijama i elektronskim medijima.

Sastanak održan putem video-konferencije

BiH treba da sačini i usvoji strategiju za zapošljavanje i strategiju za pametnu specijalizaciju.

Delegacija BiH informirala je Evropsku komisiju o preduzetim aktivnostima u BiH i uputila zahtjeve institucijama EU u vezi sa problemom odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora u Hrvatskoj.

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje je jedno od zajedničkih tijela EU i BiH uspostavljenih u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju u svrhu praćenja njegovog provođenja. Sastanci Odbora za stabilizaciju i pridruživanje se u pravilu održavaju godišnje.

Sastanku, koji je održan putem video-konferencije, kopredsjedavali su direktor DEI-ja Edin Dilberović i šef Odjeljenja za Albaniju i BiH u Općoj upravi Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Mikela Matuela.

(Biznis info)