U sklopu  projekta „ Izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica i lokalnih cesta u Gradačcu „ danas su završeni radovi na asfaltiranju lokalnog puta u MZ Vida 1 na dionici od  „Točka“ prema raskrsnici ulica Hazna i „Branilaca Vide“.

U narednim danima predviđeno je  popločavanje trotoara za pješake i postavljanje horizontalne signalizacije.

Vrijednost ukupnih radova iznosit će oko 134.000 KM. Napominjemo da se ovi radovi finansiraju iz budžeta Grada Gradačac uz učešće građana od 20%.