Aktivnosti Odjelјenja za privredu i inspekcijske poslove

1219

Načelnik Odjelјenja za privredu i inspekcijske poslove Predrag Nedić izjavio je da su sredstva prikuplјena od vodnih naknada za 2018. godinu u visini od 150.000 KM, a isto toliko planiraju u 2019. godini, a prevashodno su konsultovali Zakon o vodama i finansijski izvještaj Odjelјenja za privredu i inspekcijske poslove.
„Po osnovu finansijskog izvještaja na našem računu u 2018. godini za vode bilo je 5.000 KM i prihoda  u visini od oko 150.000 KM. To su uglavnom prihodi na osnovu raspodjele“ – kaže Nedić.

On dodaje da se to odnosi na naknade za vode, naknade za zaštitu voda, naknada za ispuštanje otpadnih voda, naknada za proizvodnju električne energije dobijenim korištenjem hidroenergetskog potencijala, naknada  za izvađeni materijal iz vodotokova i naknada za vode za industrijske procese.
Nedić podsjeća da pored ovih naknada imaju i određenih sredstava koja su doznačena od strane JU „Vode Srpske“ a odnose se za noramlno funkcionisanje i održavanje pumpnih stanica na ovom području i po tom osnovu je doznačeno 37.227 KM.
„Što se tiče sredstava na računu za vode trošili smo ih za tekuće održavanje i normalno funkcionisanje vodoprivrednih objekata, pumpnih stanica, održavanje gradske vodovodne mreže, čišćenje i održavanje kanalske mreže izrade glavnog projekta fekalnih kanalizacija, te učestvovali u sufinansiranju izgradnje dva arterška bunara u Lugovima i Novom Selu.
Nedić napominje da su izvještaj o prikuplјenim i utrošenim sredstvima u 2018. godini konsultovali Zakon o vodama i takav uputili JU „Vode Srpske“ na mišlјenje koje je proslijeđeno Ministarstvu polјoprivrede koje je dalo pismenu saglasnost, te u  sklopu ovog izvještaja ide i plan utroška sredstava za 2019. godinu koji je prošao i skupštinsku proceduru.
„Plan sredstava u 2019. godini je u istom finansijskom obimu od 150.000 KM. Očekujemo sredstva od vodnih naknada, a to su sredstva koja doznačava JU „Vode Srpske“ po osnovu  potpisanog sporazuma za  normalno funkcionisanje i održavanje prepumpnih stanica, te ako bude donatorskih sredstava za projekte iz vodoprivrede koje budemo kandidovali tokom godine“ – kaže Nedić.
On dodaje da planiraju 150.000 prihoda, a rashodi se odnose kao i prošle godine za normalno održavanje i funkcionisanje prepumpnih stanica, održavanje arterških bunara, održavanje nasipa uz rijeke Bosnu i Savu, održavanje gradske vodovodne mreže, kanalske mreže i za izradu glavnog projekta fekalne kanalizacije.
„Na nama je da poštujemo Zakon i plan utroška sredstava, a očekujemo ta sredstva da iskoristimo u već predviđene namjene“ – kaže Nedić.

B1TV /Izvor:opstinasamac.or /tekst: Svetlana Pavlović, dipl.žurnalista