Akcija uređenja amfiteatra na Spomen domu u Šamcu

760

„Omladinska organizacija Šamac“ je organizovala akciju uređenja starog amfiteatra u okviru kompleksa Spomen dom u Šamcu.
„Cilј je da aktiviramo mlade i ostale građane, da u njima razvijemo osjećaj brige za svoju zajednicu, te da im pokažemo da učešćem i davanjem doprinosa razvoju svoje zajednice, doprinose svom ličnom razvoju i razvijanju zdravih navika i zdravog načina života“ – kaže predsjednica Omladinske organizacije Šamac Tatjana Mijanović.

Ona je dodala da uređenjem amfiteatra grad dobija lјetnu pozornicu na kojoj bi se mogli organizovati razni kulturno-zabavni događaji i manifestacije, te bi predstavlјao mjesto gdje bi mladi mogli da se okuplјaju i druže.
„U akciji je učestvovalo  oko 60 omladinaca. Uklonjen je veliki dio trave, zemlјe i šuta koji je nastao zbog izloženosti vremenskim uslovima, zuba vremena i nebrige o ovoj građevini kojom se Šamac nekada dičio“ – kaže Mijanovićeva.
Ona se zahvalila JP „Slobodna zona“ na pomoći u alatu, osvježenju i odvozu otpada, Udruženju žena Šamac i Udruženju “Ivanin zlatni vez” Šamac na pripremi raznih đakonija za učesnike, te Plesnom klubu ”Princess”, Crvenom krstu Šamac, Pjevačkom društvu Heruvimi, Košarkaškom klubu „Šamac“, Klubu istoričara Posavina, Kajak kanu rafting klubu “Ušće” i ostalim građanima koji su učestvovali u ovoj akciji i pomogli da započnu jedan veliki poduhvat.
„Biće potrebno još nekoliko ovakvih akcija i mnogo pomoći od građana da bi se amfiteatar doveo u stanje pogodno za upotrebu. Iz tog razloga akcija će biti organizovana 6. aprila sa početkom u 9 časova. Nadamo se da će nam se priklјučiti još veći broj građana i članova brojnih udruženja sa područja naše opštine“ – kaže Mijanovićeva.
Dodala je da su unaprijed zahvalni svima koji žele da se na bilo koji način uklјuče u akciju, bilo to kroz pripremu zakuske i osvježenja za učesnike ili kroz donaciju materijalnih sredstava za nastavak akcije.
Svi zainteresovani mogu se javiti na email: omlorgsamac@gmail.com, na broj telefona: 065/175-469 ili uplatiti sredstva na žiro račun broj 5620118147566366 otvoren kod NLB banke.

B1TV/Izvor : opštinašamac.org / dipl.novinar Svetlana Pavlović