Vlada Tuzlanskog kantona je danas utvrdila o uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu. Za realizaciju ovog programa, Vlada je Budžetom predvidjela ukupno 705.000,00 KM. U odnosu na raniji period i dosadašnji način dodjele sredstava namijenjenih za sport, ove godine je po prvi puta napravljen prijedlog bodovanja odnosno kreirani su mjerljivi kriteriji.

U kreiranju kriterija učestvovao je i Savjet za sport, kao savjetodavno tijelo Ministarstva koje se brine o razvoju i kvalitetu sporta na razini Kantona.

Navedena sredstva koristiti će se za dodjelu nagrada i stipendija u sportu Tuzlanskog kantona, sportskim organizacijama, javnim ustanovama i preduzećima u oblasti sporta, a zasufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesnekulture i sporta koji se odnosi na cjelokupni sistem sporta Tuzlanskog kantona, kao i dobavljačima koji će pružati ugovorene i druge posebne usluge po postupku javne nabavke koje provodi Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i to za pripremu TV emisija o sportu, izradu brošura i drugih informativnih letaka o sportu, za organizaciju stručnih skupova, okruglih stolova, edukacija i drugih događaja vezanih za sport na području Tuzlanskog kantona kao i za nabavku i održavanje softvera kojim se uspostavlja baza podataka svih registrovanih pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona.