28.08.2019. srijeda, gradski poligon “LUKE” u 19h.