Na današnji dan, kada je Gradačac oslobodjen od fašističkog okupatora sjetimo se narodnog heroja Pere Bosića

Pero (Vlado) Bosić, rođen je 11. maja 1921. godine u Gornjoj Slatini u siromašnoj porodici, od oca Vlade i majke Joke. Osnovnu školu završio je u Gornjoj Slatini a trgovačku u Beogradu, gdje je i boravio do početka II svjetskog rata. Slobodarski opredjeljen, dobrovoljno se javljao da učestvuje u odbrani Čehoslovačke.

Neposredno pred napad Njemačke na Jugoslaviju vratio se u Slatinu. U rodnom kraju bio je više puta šikaniran od nove ustaške vlasti kao simpatizer KPJ, s namjerom da se zastraši i odvrati od pobune.
U septembru 1941. godine priključio se Ozrenskom partizanskom odredu. U tom odredu borio se rame uz rame sa Milošem Kupresom, takođe narodnih herojem i partizanskom legendom Ozrena i Trebave. Bio je i u borbi sa crnom legijom kod sela Turije, 13. januara 1942. godine, kada je Kupres poginuo.
Noću, 8/9. maj 1942. godine, u borbi sa četnicima, negdje u zeničkom kraju, biva prvi put ranjen.
Godine 1942. postaje član Komunističke partije Jugoslavije.
U martu od 1943. godine nalazi se u 1. majevičkoj brigadi kao komandir 1. čete, 1. bataljona. U borbama na Sutjesci dva puta je lakše i jednom teže ranjen.
U ljeto 1943. godine postaje komandant 1. bataljona u Posavskom NOP odredu a u proljeće 1944. godine i komandant Posavsko-trebavskog odreda.

Preminuo je 18/19. januara 1945. godine u Srebreniku. U borbi sa četnicima Avalskog i Trebavskog korpusa pod komandom Nikole Kalabića, koji su se nalazili na kuli u Gradačcu, 17. januara, zadobio je teške rane. Od rana podliježe u Srebreniku na puta ka bolnici u Tuzlu. Sahranjen je u Gradačcu.

Ukazom predsjednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. marta 1953. godine proglašen je za narodnog heroja.

Dvije osnovne škole nosile su njegovo ime, u rodnoj Gornjoj Slatini i u Podorašju kod Srebrenika.

Više gradova prije rata u BiH imalo je ulicu sa njegovim imenom (Gradačac, Bosanski Šamac, Srebrenik, Brčko, Tuzla).

SEHARA
https://www.facebook.com/279239335950304/posts/464679064072996/

A.Osmičić