Sindikalni pokret, od 1996. godine, 28. april obilježava komemoracijom za sve žrtve profesionalnih bolesti i ozljeda na radu, sa jasnom porukom: „sjećamo se mrtvih, borimo se za žive”. Navedeni datum je odabran kao uspomena na 28 smrtno stradalih u nesreći na radu na gradilištu u državi Connecticut u SAD.

U preko 120 zemalja širom svijeta državne institucije, sindikalne organizacije, udruženja poslodavaca, te stručnjaci sigurnosti i zdravlja na radu organizuju razne aktivnosti povodom ovoga dana te promovišu značaj prevencije povreda na radu i profesionalnih bolesti. Nažalost ove godine, zbog novonastale situacije, obilježavanje ovog datuma neće biti manifestacionog karaktera, ali se neće odustati od drugih vidova kampanje sa naglaskom na prevenciju bolesti i povreda na radu, u cilju unapređenje sigurnog, zdravog i dostojanstvenog rada sa sve radnike u skladu sa Poveljom Europske unije o temeljnim ljudskim pravima.

U Federaciji BiH nevladin sektor koji okuplja najeminentnije stručnjake iz ove oblasti, tradicionalno svake godine obilježava ovaj datum prigodnim skupovima, posjetama kompanijama, plakatama i sl. u čemu jedino ima podršku sindikata.

Prepoznavajući veliki izazov sa kojim se vlade, poslodavci, radnici i čitava društva suočavaju širom svijeta u borbi protiv pandemije COVID-19, ove godine Svjetski dan zaštite na radu fokusirat će se na COVID-19 pandemiju i već su urađena uputstva za rad u uslovima pandemije za pojedine djelatnosti.

Postupak donošenje Zakona o zaštiti na radu u Federaciji BiH, je krenuo u septembru 2005. i 24.09.2019 godine je usvojen na Parlamentarnoj Skupštini Federacije BiH, ali nije potvrđen na Domu naroda tako da ne može stupiti na snagu. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka koja može pružiti informacije vezano za implementaciju međunarodnih i nacionalnih propisa iz oblasti zaštite na radu, niti ima tačne podatke o broju povrijeđenih i smrtno stradalih radnika. Podaci su dostupni na nivou svakog entiteta i Brčko Distrikta, ali ni na nivou entiteta nema uspostavljene centralne baze podataka koja može učiniti dostupnim sve potrebne informacije iz ove oblasti.

PGKBiH

A.Osmičić