Prije 28 godina agresorski vojnici su 22. oktobra 1992. godine pokušali ući u Gradačac oklopnim vozom koji je bio specijalno pripremljen. Tadašnje Općinsko vijeće je Odlukom proglasilo 22. oktobar za Dan općine Gradačac.

U povodu obilježavanja 22. oktobra Dana Grada i Dana Zlatnih ljiljana Grada Gradačac, članovi udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Gradačac,organizuje višednevne aktivnosti.

B1 TV