1772. – rođen Charles Fourier, filozof

Provodio je život trgovca, objavljujući rasprave koje ga izvornošću kritičkih nazora izdvajaju iz mnoštva utopista s početka 19. stoljeća. Potkraj života izvršio je velik utjecaj na francusku, europsku pa i američku društvenu i političku misao.

Fourier u suvremenim društvenim prilikama vidi potpuno nijekanje čovječnosti. Antagonizam čovjeka i društva temeljno je obilježje cjelokupne povijesti. Njegove ideje održale su se u pojedinim aspektima nekih doktrina anarhizma, kooperativnog i sindikalnog pokreta, a može se reći da su anticipirale i određene postavke suvremene industrijske psihologije te sociologije rada. Njegove kritike, uprene protiv egoistične anarhije građanskog društva, protiv cjepkanja vlasništva, njegovo shvaćanje države kao oruđa trgovačke i financijske aristokracije za ugnjetavanje naroda, te shvaćanje građanske demokracije kao “prava jačega”, čine ga sastavnim dijelom one društveno-kritičke misli koja je u marksizmu našla svoj praktično-revolucionaran i znanstveni sadržaj.

1899. – rođen Ante Topić Mimara, kolekcionar i povjesničar umjetnosti

Studirao je slikarstvo i restauriranje umjetnina u Rimu. Kolekcionarstvom se bavio od 1921. godine, a nakon Drugog svjetskog rata bio je savjetnik pri Jugoslavenskoj vojnoj misiji u Berlinu i Münchenu, gdje je radio na povratu opljačkanih hrvatskih i jugoslavenskih kulturno-umjetničkih dobara. Umjetničku zbirku od oko 3.000 različitih predmeta od prapovijesti do 20. stoljeća, darovao je 1972. godine hrvatskom narodu, a zbirka je smještena i izložena u zgradi nekadašnje gimnazije na Rooseveltovu trgu u Zagrebu, u današnjem Muzeju Mimara. Pored toga, veliki dio kolekcije darovan je Narodnom muzeju Srbije u Beogradu.

1939. – Drugi svjetski rat: Italija okupirala Albaniju

Albaniju su potresale borbe između političkih struja predvođenih A. Zoguom i F. Nolijem, metropolitom Albanske pravoslavne crkve i vođom građansko-demokratske struje. God 1925. Ahmed-beg Zogu je preuzeo vlast kao predsjednik republike. Oslanjajući se na Italiju (ugovori o zaštiti Albanije iz 1926. i 1928. god.), Zogu se 1928. god. proglasio kraljem (kao Ahmed I.) i vladao je zemljom do 1938. god. Kralj Zog (kako su ga zvali) ostao je konzervativan, ali je i poticao reforme. Tako je darovao zemlju stranim ulagačima koji su gradili škole i bolnice[.

Unatoč odanosti Zogua, talijanske postrojbe su 7. travnja 1939. god. napale Albaniju i okupirale je, te silom proglasile personalnu uniju Albanije i Italije, a Mussolini je protjerao kralja.

1949. – rođen Mesud Dedović, bosanskohercegovački glumac

Mesud Đedović rođen je 7. aprila 1949. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Poznat je po svom djelu Crveni prah (1999), Zakon! (2008) i Rusko meso (1997).

1963. – Usvojen je novi savezni Ustav kojim je Jugoslavija promijenila ime u Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju (SFRJ)

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ; skraćeno Jugoslavija; također poznata i kao “Druga Jugoslavija”) bila je država nastala 29. novembra 1943. na drugom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu kao zajednica 5 naroda i 6 republika, sa prvobitnim imenom Demokratska Federativna Jugoslavija (DFJ). To je ime promijenjeno 29. novembra 1945. na trećem zasjedanju AVNOJ-a u Beogradu u Federativna Narodna Republika Jugoslavija (FNRJ), da bi konačno 7. aprila 1963. dobila ime Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ). Bila je jedna od osnivača Ujedinjenih nacija i Pokreta nesvrstanih.

1992. – RH odlukom predsjednika dr. Franje Tuđmana među prvima u svijetu priznala neovisnost, samostalnost i teritorijalni integritet Republike BiH

A.Osmičić